Watch Novoland: Pearl Eclipse | NewlineEntertainment

Watch Novoland: Pearl Eclipse Full Episode Online Streaming

Novoland: Pearl Eclipse HD  
newlineentertainment.com
45% Complete
00:00:00 / 00:45:26


Novoland: Pearl Eclipse
7.4/10 by 10 users

Novoland: Pearl Eclipse

Genre: Drama
First Air Date: 2021-11-10
Last Air Date: 2021-12-05
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 48
Runtime: 45 min
Stars: Yang Mi (Ye Haishi / Fang Haishi), William Chan Wai-Ting (Fang Zhu / Fang Jianming), Xu Kaicheng (Di Xu / Chu Zhongxu), Wang Sen (Wang Zhuoying / Duo Han / Duo Luo), Chen Xiaoyun (Ti Lan / Zi Zan), Yuan Yuxuan (Zhe Liu), Ye Qing (Chu Linglang), Zeng Yongti (Ju Qiqi), Dong Xuan (Lang Huan), Zhang Zhiran (Ta La)
Overview: Set in the Zheng dynasty of the fantasy world Novoland, the drama revolves around a young girl of the merfolk tribe Ye Haishi; and her love story with the current Emperor, Fang Zhu.

Similar TV Series