Watch The Gangs, the Oscars, and the Walking Dead (2019) | NewlineEntertainment

The Gangs, the Oscars, and the Walking Dead (2019)

|

Release Date: October 09, 2019
Production Country: Taiwan
Production Company:
Runtime: 1h 45min
Genre: Crime, Comedy
Stars: Roy Chiu, Huang Di Yang, Lung Shao-Hua, Yao Yi Ti, Yen Cheng-kuo, Yu-Pin Lin, Vincent Liang,
Roy Chiu

Roy Chiu

as BS
Huang Di Yang

Huang Di Yang

as Wenxi
Lung Shao-Hua

Lung Shao-Hua

as Brother Long
Yao Yi Ti

Yao Yi Ti

as Shanny
Yen Cheng-kuo

Yen Cheng-kuo

as
Yu-Pin Lin

Yu-Pin Lin

as
Vincent Liang

Vincent Liang

as
Han Dian Chen

Han Dian Chen

as
Chia-Kuei Chen

Chia-Kuei Chen

as Shiao-qing (Voice)